Regulamin 21. Festiwalu Pieśni Sakralnej w Grójcu (dalej zwany „Regulaminem”)

 1. Organizatorem 21. Festiwalu Pieśni Sakralnej jest Stowarzyszenie Fletnia Pana (zwany dalej „Organizatorem).

 2. Termin i miejsce wydarzenia:
  a. termin:

  i. 26 maja 2023 r. (konkurs oraz wydarzenia towarzyszące) od godziny 9:00,

  ii. 22 kwietnia 2023 r. (przesłuchania wstępne) od godziny 12:00,

  b. miejsce: Kościół Miłosierdzia Bożego w Grójcu, ul. Jana Pawła II 24, 05-600 Grójec.

 3. Szczegółowy program Festiwalu zostanie ogłoszony najpóźniej miesiąc przed konkursem.

 4. Warunki uczestnictwa:
  a. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie w terminie do 21 kwietnia 2023 r. do godziny 23:59, karty zgłoszeniowej poprzez internetowy formularz zgłoszeniowy lub mailowo na adres festiwal@fletniapana.pl.
  b. Po wcześniejszym przesłaniu karty zgłoszenia w terminie, przejść przez etap przesłuchań. W etapie przesłuchań można uczestniczyć poprzez:
  i. Dołączenie do karty zgłoszeniowej aktualnego nagrania swojego śpiewu w dowolnym formacie pliku dźwiękowego (zalecane rozszerzenia .mp3, .wav, .flac),
  ii. Przyjście na przesłuchania, które odbędą się 22 kwietnia 2023 r. od godziny 12:00 na terenie Parafii Miłosierdzia Bożego w Grójcu, ul. Jana Pawła II 24, 05-600 Grójec.
  c. Z etapu przesłuchań zwolnieni są laureaci 20. Festiwalu Pieśni Sakralnej.
  d. Występ/nagranie oceniane jest w skali ‘tak’/’nie’ bez oceniania lepszy-gorszy.
  e. Repertuar prezentowany na przesłuchaniu może być, ale nie musi być taki sam, jak później w dniu Festiwalu.
  f. Wyniki przesłuchań wstępnych i lista uczestników zakwalifikowanych do konkursu zostanie ogłoszona do 23 kwietnia 2023 r.

 5. Dla solistów obowiązują następujące kategorie wiekowe:
  a. Dzieci do lat 8,
  b. Uczestnicy w wieku od 9 do 12 lat,
  c. Uczestnicy w wieku od 13 do 16 lat,
  d. Uczestnicy w wieku od 17 lat wzwyż.

 6. Dla zespołów obowiązują następujące kategorie:
  a. Zespoły, schole dziecięce (szkoły podstawowe),
  b. Chóry dziecięce,
  c. Zespoły, schole starsze (szkoły średnie, studenci),
  d. Chóry.

  Uwaga: Organizator zastrzega sobie możliwość podziału kategorii „chóry” na podkategorie, jeżeli zgłosi się duża liczba chórów o zróżnicowanej strukturze. Ewentualny przydział do podkategorii będzie konsultowany ze zgłaszającymi chóry.
  Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby zakwalifikowanych zespołów z powodu ograniczeń organizacyjnych i technicznych.


 7. Każdy uczestnik chóru, scholi lub zespołu może wystąpić w konkursie tylko w jednym chórze, scholi lub zespole. Organizatorzy wykluczają występy tych samych osób w różnych zespołach, scholach i chórach.

  Uwaga! Organizator dopuszcza uczestnictwo członka chóru, scholi lub zespołu w kategoriach solowych.
  Akompaniatorzy mogą występować wiele razy.

 8. Uczestnicy Festiwalu w kategoriach SOLISTÓW (pkt. 4 Regulaminu) prezentują program:
  a. Który nie przekroczy 5 minut,
  b. Obejmuję jedną pieśń o tematyce religijnej/sakralnej.

 9. Uczestnicy Festiwalu w kategorii ZESPOŁY MŁODSZE (pkt. 5 lit. a Regulaminu) prezentują program:
  a. Który nie przekroczy 10 minut,
  b. Obejmuje dwie pieśni o tematyce religijnej/sakralnej.

 10. Uczestnicy Festiwalu w kategorii CHÓRY DZIECIĘCE (pkt. 5 lit. b Regulaminu) prezentują program:
  a. Który nie przekroczy 10 minut,
  b. Obejmuje minimalnie 2 pieśni o tematyce sakralnej/religijnej, w tym CO NAJMNIEJ jedna w wykonaniu a cappella,
  c. uczestnicy zobowiązani są do dostarczenia partytur utworów wykonywanych podczas prezentacji programu do wglądu dla członków Jury podczas etapu przesłuchań konkursowych.

 11. Uczestnicy Festiwalu w kategorii ZESPOŁY STARSZE (pkt. 5 lit. c Regulaminu) prezentują program:
  a. Który nie przekroczy 12 minut,
  b. Obejmuje 2 pieśni o tematyce religijnej/sakralnej, w tym CO NAJMNIEJ jedna w wykonaniu a cappella.

 12. Uczestnicy Festiwalu w kategorii CHÓRY prezentują program:
  a. Składający się z utworów o tematyce sakralnej/religijnej, zróżnicowanych pod względem stylistyki, nie dłuższy niż 15 min,
  b. Obejmuje co najmniej dwa utwory, w tym co najmniej dwa w wykonaniu a cappella i w tym co najmniej jeden utwór w języku polskim.
  c. uczestnicy zobowiązani są do dostarczenia partytur utworów wykonywanych podczas prezentacji programu do wglądu dla członków Jury podczas etapu przesłuchań konkursowych.

 13. Akompaniament
  a. W kategoriach ZESPOŁY MŁODSZE i ZESPOŁY STARSZE dopuszcza się akompaniament instrumentalny (pojedyncze instrumenty lub zespół), a także w kategoriach SOLISTÓW półplayback.
  b. W kategoriach CHÓRY DZIECIĘCE i CHÓRY dopuszczony jest akompaniament instrumentu zapisanego w partyturze dzieła.

 14. W przypadku półplaybacku, dopuszczalnym nośnikiem akompaniamentu jest płyta AUDIO CD lub plik dźwiękowy na PENDRIVE USB.

 15. Prawa autorskie i pokrewne oraz wizerunek, jak i również zasady przetwarzania danych osobowych są akceptowane przez uczestników (solistów, każdego członka chóru, scholi i zespołu) na etapie zgłoszenia zgodnie z zapisanymi tam oświadczeniami.

 16. Występy ocenia profesjonalne Jury, które przyznaje nagrody w poszczególnych kategoriach i grupach wiekowych. Przewidziane są pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

 17. Oprócz nagradzanych kolejnych miejsc dla scholi, zespołów lub chórów przewidziano przechodnią nagrodę GRAND PRIX – ZŁOTĄ HARFĘ. Zdobywca Harfy jest zobowiązany do udziału w kolejnym Festiwalu i przekazania jej zwycięzcy lub do obrony tytułu. Uczestnik, który trzy razy pod rząd zdobędzie Złotą Harfę, zyskuje prawo do zatrzymania jej na stałe.

 18. Jury oceniać będzie: dobór repertuaru w szczególności wartość sakralną, interpretację, intonację, emisję, dykcję i brzmienie zespołu/solisty, ogólny wyraz artystyczny.

 19. Jury zastrzega sobie możliwość przyznawania dodatkowych nagród poza głównymi kategoriami Festiwalu.

 20. Decyzje Jury są ostateczne.

 21. W przypadku różnic w interpretacji regulaminu ostateczna decyzja należy do Organizator.

 22. Organizator zastrzega sobie możliwość ewentualnej zmiany szczegółów regulaminu z obowiązkiem bezzwłocznego ogłoszenia zmian.

 23. Do kontaktu z organizatorem wyznaczono:
  a. Główny organizatorzy:
  Paula Pietrzak, e-mail: paula.pietrzak@fletniapana.pl,
  Kacper Ryczkowski, e-mail: kacper.ryczkowski@fletniapana.pl.
  b. Adres do korespondencji pocztowej:
  Stowarzyszenie Fletnia Pana
  ul. Jana Pawła II 24, 05-600 Grójec


  Aktualizowano: 24.03.2023 r. (historia zmian)