1. Festiwal Pieśni Sakralnej jest organizowany przez Stowarzyszenie Fletnia Pana, pod honorowym Patronatem Starosty Powiatu Grójeckiego.

2. W Festiwalu mogą wziąć udział soliści lub zespoły, schole, chóry.

3. Festiwal obejmuje swoim zasięgiem całą Polskę.

4. Festiwal jest imprezą otwartą, podzielona na kategorie solistów i zespołów.

5. Każdy uczestnik (poza wyjątkami wymienionymi niżej) musi przejść przez etap PRZESŁUCHAŃ WSTĘPNYCH, co jest możliwe na dwa sposoby:
– Do piątku, 24 kwietnia 2020 wraz przesłać (poprzez formularz lub drogą mailową zgloszenia.fps@gmail.com) nagranie swojego śpiewu (również pieśń sakralna/religijna)
– Po wcześniejszym przesłaniu karty zgłoszenia w terminie, przyjść na przesłuchanie 25 kwietnia 2020 i zaśpiewać dowolną pieśń sakralną/religijną

Dodatkowe informacje na temat przesłuchania:
– z przesłuchań ZWOLNIENI są LAUREACI zeszłorocznego Festiwalu
– występ/nagranie oceniane jest jedynie w skali ‚tak/nie’ – bez oceniania lepszy-gorszy
– repertuar prezentowany na przesłuchaniu może, ale nie musi być taki sam, jak później na Festiwalu

6. Dla solistów obowiązują następujące kategorie wiekowe:

  • dzieci do lat 8
  • uczestnicy w wieku od 9 do 12 lat
  • uczestnicy w wieku od 13 do 16 lat
  • uczestnicy  w wieku od 17 lat wzwyż

7. Dla zespołów obowiązują następujące kategorie:

  • zespoły, schole dziecięce (szkoły podstawowe)
  • chóry dziecięce
  • zespoły, schole starsze (szkoły średnie, studenci)
  • chóry

Uwaga:
Organizator zastrzega sobie możliwość podziału kategorii „chóry” na podkategorie, jeśli zgłosi duża liczba chórów o zróżnicowanej strukturze.
Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby zakwalifikowanych zespołów (z przyczyn technicznych).

8. Każdy członek chóru, scholi lub zespołu może wystąpić w konkursie tylko w jednym zespole. (Organizatorzy wykluczają występy tych samych osób w różnych scholach, chórach.)
Uwaga! Członek scholi lub chóru MOŻE wystąpić również jako SOLISTA. Akompaniatorzy mogą występować wiele razy.

9. Uczestnicy Festiwalu w kategoriach SOLISTÓW prezentują program:
a) który nie przekroczy 5 minut,
b) obejmuje jedną pieśń o tematyce religijnej/sakralnej

10. Uczestnicy Festiwalu w kategorii ZESPOŁY MŁODSZE prezentują program:
a) który nie przekroczy 10 minut,
b) obejmuje 2 pieśni o tematyce religijnej/sakralnej

11. Uczestnicy Festiwalu w kategorii CHÓRY DZIECIĘCE prezentują program:
a) który nie przekroczy 10 minut,
b) obejmuje minimalnie 2 pieśni z repertuaru chóralnego o tematyce sakralnej/religijnej, w tym CO NAJMNIEJ jedna w wykonaniu a cappella

12. Uczestnicy Festiwalu w kategorii ZESPOŁY STARSZE prezentują program:
a) który nie przekroczy 12 minut,
b) obejmuje 2 pieśni o tematyce religijnej/sakralnej, w tym CO NAJMNIEJ jedną w wykonaniu a cappella

13. Uczestnicy Festiwalu w kategorii CHÓRY prezentują program:
a) który nie przekroczy 15 minut,
b) obejmuje minimalnie 2 pieśni z repertuaru chóralnego o tematyce sakralnej/religijnej, w tym CO NAJMNIEJ dwie w wykonaniu a cappella

14. Dopuszcza się akompaniament instrumentalny (pojedyncze instrumenty lub zespół), a także półplayback dla solistów.

15. W przypadku półplaybacku, dopuszczalnym nośnikiem akompaniamentu jest płyta AUDIO CD lub plik dźwiękowy na PENDRIVIE USB.

16. Przesłuchania wstępne odbędą się w sobotę, 25 kwietnia 2020, od godz. 12.00, w parafii Miłosierdzia Bożego w Grójcu (na plebanii).

17. Główna część 21. Festiwalu Pieśni Sakralnej odbędzie się w piątek 29 maja 2020, od godz. 9.00 w kościele Miłosierdzia Bożego w Grójcu.

18. Warunkiem wzięcia udziału w Festiwalu jest nadesłanie KARTY ZGŁOSZENIA w terminie do 24 kwietnia 2019 / piątek / do godz. 24.00 oraz przejście przez etap PRZESŁUCHANIA WSTĘPNEGO

19. Zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz lub mailowo (zgloszenia.fps@gmail.com)
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 24 kwietnia 2019.

20. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dowolnego wykorzystania zdjęć oraz nagrań zarejestrowanych w czasie Festiwalu bez wypłacania wynagrodzenia wykonawcom.

21. Występy ocenia profesjonalne Jury, które przyzna nagrody w poszczególnych kategoriach i grupach wiekowych. Przewidziane są pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

22. Oprócz nagradzanych kolejnych miejsc dla scholi, zespołów lub chórów przewidziano przechodnią nagrodę GRAND PRIX – ZŁOTĄ HARFĘ.
Zdobywca Harfy jest zobowiązany do udziału w kolejnym Festiwalu i przekazania jej zwycięzcy lub do obrony tytułu.
Uczestnik, który trzy razy pod rząd zdobędzie Złotą Harfę, zyskuje prawo do zatrzymania jej na stałe.

23. Jury w swej ocenie będzie brało pod uwagę: dobór repertuaru, w szczególności wartość sakralną oraz artystyczną wybranych utworów, aranżację i poprawność wykonania, czystość śpiewu, poprawną dykcję oraz ogólne wrażenia estetyczne zespołu lub solisty.

24. Jury zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród poza głównymi kategoriami Festiwalu.

25. Decyzje Jury są ostateczne.